Cenová ponuka

Two columns
Vertical
Horizontal

Kalkulačka nákladov

Spolu

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Nezáväzná cenová ponuka nezahŕňa cenu dopravy, ktorá sa môže líšiť v závislosti od vzdialenosti vášho podujatia od miesta, z ktorého budeme prepravovať techniku. Primárne prepravujeme techniku z Bratislavy alebo Nitry, vždy to čo je bližšie. Konečná cenová ponuka sa môže líšiť v závislosti od dátumu podujatia, svadby, materiálno-technického zabezpečenia a nutnom ubytovaní.